Kustannusten hallintakeinot ja tuottava toimittajayhteistyö

Tavoitteena on tuoda kustannusten hallinnan konkreettiset menetelmät käytännön työhön sekä yrityksen valmistukseen, toimitusverkostoon ja tuotetarjontaan. Kustannukset on lopullinen mittari, joka koostuu koko toimitusprosessin hallinnasta, sekä tuotekehityksen , hankinnan ja tuotehallinnan integroimisesta kilpailukykyisen tuotteen aikaansaamiseksi.

MexLinkin kustannusten hallintaresurssit ja tieteellisen tutkimuksen verkosto ovat olleet soveltamassa Toyotan alkuperäisiä työkaluja pienten sarjojen teollisessa toiminnassa. Konseptit sekä nykyisten tuotteiden ja toimintojen sekä asiakasarvon ja kustannusten karhunpainissa on koestettu lukuisissa yrityksissä. Meidän vahvuutemme on saatu valmennus ja soveltamisen taito suoraan yhdestä kovimmasta kustannusten hallinnan ytimestä – japanilaisesta autoteollisuudesta.

Palvelukonseptimme perustuu testattujen toimintatapojen ja työkalujen vaiheittaiseen siirtoon yritykselle. Tarjoamme tätä maailmanluokan osaamista sekä tuotekehitykseen että nykytuotteiden tuottamattoman työn poistamiseen asiakasarvoa pienentämättä. Voimme nähdä kustannusten ja asiakasarvon alueella kolme tasoa. Näkyvä kustannus vaatii systeemitason lähestymistä tulosten ollessa nopeasti hyödynnettävissä. Näkymättömät tuotteen ominaisuuksiin ja tuotantoprosessin sisään kätkeytyneet kustannukset vaativat omat työkalunsa. Vaikein tie on taas pitkäjänteisen toiminnan muodostama kulttuuri eli tapa tehdä tuottavuustyötä uudella tavalla. Tässä vaikeimmassa ilmiössä voimme tarjota sekä uusia työkaluja että niiden soveltamisosaamista.

Valmistuksen digitalisoituminen antaa hyvän alustan tiedonkeruulle, joka on raaka-ainetta tuottavuuden ja uuden asiakasarvon luomisessa.

Sijaintimme

Pirkkalaistie 1 37100 Nokia, Finland

Puhelin

+358 40 527 1000

Sähköposti

pasi.julkunen@mexlink.fi