Baserat på vår erfarenhet av kartläggning av expertis valde vi en stor tavla ("Expertise game board") som användargränssnitt, där du kan skissera och utvärdera kompetensutvecklingen och dess behov.

Detta åtföljs av en digital datainsamlingsmodul, med vars hjälp kompetensanalysen övergår i en konkret kompetensstrategi för företaget. Maskinistens kompetenskarta bygger på både hundratals maskinisters tysta kunskap och expertis hos toppteknikleverantörer inom området.

Vårt läge

Pirkkalaistie 1 37100 Nokia, Finland

Telefon

+358 40 527 1000

E-post

pasi.julkunen@mexlink.fi