Vi erbjuder en kompetenskarta för området bearbetning för att påskynda och systematisera produktivitetsutvecklingen för att förstå kompetensbehoven hos både nyanlända och nuvarande personal. Kompetens är kopplat till produktivitet. Omfattningen/djupet av kompetensen avslöjas i hur personen vet hur man "kör" maskinen/cellen och i synnerhet hur man hanterar felfunktioner och återställer dem.
Vårt läge

Pirkkalaistie 1 37100 Nokia, Finland

Telefon

+358 40 527 1000

E-post

pasi.julkunen@mexlink.fi