Älykäs Valmistus Verkostossa (ÄVE) - projektin välituloksia

Älykäs Valmistus Ekosysteemissä (ÄVE) -hanke sai juurensa akuutista ja pitkällä aikajänteellä syntyneestä osaavien ammattilaisten vajeesta teollisuudessa. Teknologiateollisuuden selvityksen mukaan alalta poistuu 1700 ammattikoulutason ja 1700 AMK/DI-henkilöä vuodessa nettohäviönä. Merkittävä havainto oli koko ammattikunnan vanhimman osan dokumentoimaton hiljainen tieto, joka on häviämässä eläköitymisen myötä. Perinteistä koneenrakennuksen tutkimusalaa pidetään joissain hallinnon ja politiikan piireissä jopa “epätieteenä”, vaikka muualla Euroopassa se nähdään kriittisenä menestystekijänä. ÄVE- tutkimushanke on ensimmäinen askel koneenrakennuksen syvän tiedon jälleenrakennuksessa. ÄVE samanaikaisesti hakee maailmanluokan uudistumista koneenrakennuksen digitalisaatiossa ja paluuta sen mahdollistaviin perustieteisiin.

Älykäs valmistus ekosysteemissä Tulosraportti 2019

Hinterlassen Sie einen Kommentar

Bitte beachten Sie, dass Kommentare vor der Veröffentlichung freigegeben werden müssen.