ELY-Keskuksen Kehittämispalvelut

Mitä tarkoittaa innovaatioiden kaupallistaminen?

Tuote- ja palveluaihioiden muokkaus menestyväksi kannattavaksi tarjonnaksi. Rohkeutta ottaa ensimmäiset askeleet riittävän ripeästi kierrettävät karikot tunnistaen.

Miten saadaan aikaan menestyvä tuota tai palvelu?

Tuotteistuksen vaiheet räätälöidään tuotteen, palvelun ja asiakassegmentin mukaan. Tarkastellaan, miten nämä voisi kannattavasti tuottaa ja tarjoilla asiakkaille. Teollinen muotoilu on keinovalikoimassa erittäin tehokas keino. Siinä autan muotoilijan ja yrityksen yhteistyön alkuun, mikä ei ole ollut isollekaan yritykselle helppo työ. Hahmotamme myös potentiaalin tuottaa asiakkaalle arvoa ja sen lunastuskeinot. Katsomme myös elinikäliiketoiminnan sisään, sillä varsinkin uudelle alueelle tunkeutuminen esimerkiksi digitalisaation työkaluin pitää sisällään paljon kustannusmiinoja, jotka voivat viedä uuden tarjonnan alkuhuuman jälkeen kannattamattomaksi. Yksi elinikäliiketoimintaan liittyvä aihe on innovaatioiden suojaus, johon voi upottaa helposti tehotonta rahaa, mutta oikein tehtynä se on yritykselle strateginen tekijä ja lisää yrityksen arvoa.

Miten pääsee alkuun?

Palvelu on ELY-keskuksen organisoima pk-yrityksille tarkoitettu palvelu, jossa yrityksen valitsema valtuutettu asiantuntija tekee työtä asiakkaalle tuetulla hinnalla. Kannattaa aluksi ottaa yhteyttä MexLinkiin tarpeen hahmottamiseksi ja sen jälkeen varsin yksinkertainen hakuprosessi ELY-keskuksen kanssa: https://www.ely-keskus.fi/web/yritystenkehittamispalvelut/nain-haet-palveluihin

Konsultoinnin kesto on 2–5 päivää kerrallaan, ja se maksaa yritykselle 325 euroa + alv/päivä. Konsultointia voi saada korkeintaan 15 päivää kolmen vuoden aikana. https://www.ely-keskus.fi/web/yritystenkehittamispalvelut/innovaatioiden-kaupallistaminen

Ennen Innovaatioiden kaupallistamispalveluita on tehtävä Analyysi palvelu samasta lähteestä: https://www.ely-keskus.fi/web/yritystenkehittamispalvelut/analyysi

Analyysin kesto on tavallisesti yhden päivän, ja se maksaa yritykselle 260 euroa + alv/päivä.

Varsin riskitön ja kustannustehokas tapa saada yritykseen kokemuksen arvilla osaamistaan kasvattanut huippuasiantuntija minimissään antamaan uutta näkökulmaa yritysjohdolle ja maksimissaan luomaan kannattavan kasvun askeleet.

Mikä on Mexlinkin rooli?

MexLink tarjoaa kokemusta ja osaamista pelkästään pääkonsulttinsa työnä tosin hyödyntäen muun henkilöstön ja verkostojen kautta sparrausta. 

Unser Standort

Pirkkalaistie 1 37100 Nokia, Finland

Telefon

+358 40 527 1000

E-Mail

pasi.julkunen@mexlink.fi