Tarjoamme koneistuksen alueelle osaamiskartan nopeuttamaan ja systematisoimaan tuottavuuden kehitystä sekä uusien tulokkaiden että nykyhenkilöstön osaamistarpeen hahmottamiseksi. Osaaminen kytkeytyy tuottavuuteen. Osaamisen laajuus / syvyys tulee siinä esille, miten ko. hlö konetta / solua osaa ”ajaa” ja erityisesti miten hoituu häiriötilanteet ja niistä toipuminen.
Sijaintimme

Pirkkalaistie 1 37100 Nokia, Finland

Puhelin

+358 40 527 1000

Sähköposti

pasi.julkunen@mexlink.fi