Tiedosta konepajan uusi tuote

Valmistava teollisuus on tienhaarassa, jossa pitäisi päättää itse asiassa yrityksen tulevaisuus. Digitalisaatio on varmasti kaikkien agendalla. Miten siitä pitäisi ottaa koppi? Milloin ja miten hypätä kyytiin? Väärät valinnat voivat romahduttaa yrityksen kannattavuuden pitkällä jänteellä. Toisaalta valintojen tekemättä jättäminen johtaa aika viiveellä samaan ongelmaan. Rautakourille tieto tuotteena on vieras. Sitä ei voi koneistaa tai hitsata. Kuitenkin tieto tuotantoprosessissa on keskeinen ja niin jokapäiväinen asia, että sen arvoa tulevaisuuden liiketoiminnassa on vaikea havaita. Tuotantoprosessin tietoa on kuitenkin käsiteltävä uudella tavalla, jotta siitä tulisi kannattavaa liiketoimintaa.

Tiedon on tuotettava arvoa kannattavasti. Business Tampere teetti tutkimuksen, jossa MexLink tuotti pk-teollisuuden näkymän liiketoiminnan prioriteetteihin Koronan kuristavassa otteessa. Prioriteetit, jotka yritysjohto nosti esille:

Kolme tärkeintä painotusta tuli tuotannon tuottavuudesta, uusista liiketoimintamalleista ja osaamisesta eli juuri niistä, mihin digitalisaatio oikein annosteltuna avaa mahdollisuudet. Digitalisaatio on kärsinyt käsitteenä eroosion, kun liiketoiminnan ja teknologian ymmärtämättömyys on tehnyt siitä muotisanan.

Digitalisaation ja tuottavuuden tunnettu yhteys on liiketoiminnan läpinäkyvyys eli ennakointi, jolla materiaalivirrat optimoituvat. Toinen syvempi vaikutus tulee itse tuoteominaisuuksista vaikuttamalla valmistusprosessiin. Teknisiä työkaluja löytyy, mutta ne on synkronoitava monen keskeisten yhteistyösiltojen rakentamisen kautta. Tosin IT-teknologian kohteeseen sopiva määrittely saattaa nousta esteeksi, jos ei hallitse SW-pohjaisten yritysten rajapintayhteistyötä.

Mikäli liiketoimintamalleja ei osata uudistaa, muutostrendit ajavat helposti passiivisesti odottavat yritykset jalostusketjussa alemmille tiukemman katteen tasoille. Digitalisaation hyödyntämien vaatii yhteistyötä yritysten välillä. Toimittavien yritysten on löydettävä asiakastarpeiden ydin eikä nykyiset transaktiopohjaiset kontaktit ole riittäviä. Ostavien yritysten on taas tultava sopimuspapereiden takaa ymmärtämään toimitusketjun dynamiikkaa ja tuottavuuden perusteita, joihin tyypillisesti omilla vaatimuksilla vaikutetaan.

Mitä maailmalla tapahtuu asian ympärillä ja miten muutoksen rakentamiseen käydään kiinni, kirjoitan seuraavassa artikkelissa lisää ja kannattaa myös silmäillä tarjontaamme.

18.7.2020 Pasi Julkunen

Hinterlassen Sie einen Kommentar

Bitte beachten Sie, dass Kommentare vor der Veröffentlichung freigegeben werden müssen.