Miksi osaamiskarttaa tarvitaan?

Konepajojen valmistuksen henkilöstö supistuu, koska alalta poistuu noin 3 kertaa enemmän ihmisiä kuin koulutusjärjestelmä tuottaa. Tätä aukkoa täytettään ammattilaisaihioiden tuonnilla väkirikkaista maista, joissa lähtötaso suhteessa länsimaiseen konepajakulttuuriin on kurottavana. Ongelma on yhteinen kaikille länsimaisille yrityksille. Koneistus on ammattiosaamisen vaativinta tasoa.

Osaamisen ”pelilauta” 130 x 110 cm (kuvaa ammattiosaamista aloittelevasta mestariksi)

Tarjoamme koneistuksen alueelle osaamiskartan nopeuttamaan ja systematisoimaan tuottavuuden kehitystä sekä uusien tulokkaiden että nykyhenkilöstön osaamistarpeen hahmottamiseksi. Osaaminen kytkeytyy tuottavuuteen. Osaamisen laajuus / syvyys tulee siinä esille, miten ko. hlö konetta / solua osaa ”ajaa” ja erityisesti miten hoituu häiriötilanteet ja niistä toipuminen.

Digitaalinen käyttöliittymä

Käyttöliittymäksi valitsimme osaamisen kartoituskokemuksen perusteella ison taulun (”Osaamisen pelilaudan”), jossa voi hahmottaa ja arvioida osaamisen kehitystä sekä sen tarvetta.

Tähän liittyy digitaalinen tiedonkeruumoduuli, jonka avulla osaamisanalyysi muuttuu yrityksen konkreettiseksi osaamisstrategiaksi. Koneistajan osaamiskartta perustuu sekä satojen koneistajien hiljaiseen tietoon että alan huipputeknologian tarjoajien osaamiseen.

Voimakas kytkentä tuottavuuteen

Osaamiskartan taloudellinen hyöty saadaan kytkemällä se OEE mittariin, jolloin voidaan huomata, että esimerkkitapauksessa todellinen käytössä ollut kapasiteetti jää 50–65 % tavoitellusta. Osaamiskartta kytkeytyy koulutusorganisaatioihin täsmentämällä tarpeen ja tarjonnan suhdetta. Yritys taas näkee henkilökuntansa kyvykkyydet ja toisaalta kriittiset puutteet. Osaamiskartan digitaalisella laajennuksella päästään ketterään asiaperusteiseen osaamisen johtamiseen ilman massiivisia tietojärjestelmiä.

Osaamiskartan spesifikaatio

Osaamiskartan kokonaismitat aukaistuna on Leveys 130 cm ja Korkeus 110 cm. Taulu taittuu keskeltä saranoinnin avulla tarvittaessa kuljetus- tai varastointitilaan 110 x65. Taulun pinta vastaa valkotaulun ominaisuuksia eli siihen voidaan tehdä merkintöjä esimerkiksi valkotaulutusseilla.

Osaamista voidaan visualisoida kuhunkin osaamiselementtiin kiinnitettävillä eri värisillä merkeillä, joiden kestävyys ja tartuntakyky on testattu astianpesukonetestillä.

Sijaintimme

Pirkkalaistie 1 37100 Nokia, Finland

Puhelin

+358 40 527 1000

Sähköposti

pasi.julkunen@mexlink.fi