SYVÄOSAAMINEN JA MUUTOSVOIMA OVAT UUSIUTUMISEN KULMAKIVET

Tiimimme on tuotteistanut lukuisia maailmanmarkkinoille suunnattuja tuotteita, keräten arvokasta hiljaista tietoa menestyksen avaimista. Laaja-alainen kokemus tuotteiden elinkaaren eri vaiheista tarjoaa vahvan pohjan pitkäaikaiselle kannattavuudelle. Päivitämme jatkuvasti osaamistamme yhteistyössä kansainvälisten tiedeverkostojen, johtavien yritysten ja koulutusasiantuntijoiden kanssa.

Pasi Julkunen (DI)

Pasi Julkunen (DI) on työskennellyt liikkuvien työkoneiden parissa yli 35 vuotta erilaisissa tehtävissä käytännössä läpi koko jalostusketjun.

Tutkimus- Tuotekehitys & Tuotteistus -Teknologiakehitys-Tarjonnan kehitys-IPR-suojaus – kansainväliset projektit & verkostot – Strateginen hankinta & Lean – Tuotantoteknologian kehitys – Tuotannon siirtoprojektit globaalissa mittakaavassa – Innovaatiojohtaminen & Kriisijohtaminen – Kannattavuuden johtaminen – Tuotetuki & takuuprosessi.

Tehtäväkenttä on vaihdellut ruohonjuuritasolta kansainvälisen jakelun eturintamaan sekä strategiseen perspektiiviin, jossa toimenpiteiden vaikutukset ovat todentuneet jopa 20 vuoden aikajänteellä. Näistä on jatkuvasti ammennettu oppia myös lyhyen kantaman nopeaan tehtävien virtaan.

Esimerkkejä osaamispääomasta:

 1. Kyky johtaa pitkäjänteisesti tutkimusta kohti tuotteistusta yli 25 rahoitettavaksi edennyttä tutkimusprojektia, joissa yli 50 M€ kehityspanosta
 2. 28 liikkuvan työkoneen tuotteistusprosessia, 18 high-tech komponenttia, 3 Aasia-projektia, 7 automaatiotuotetta, 4 palvelutuotetta ja kaksi teknologia-alustaa sekä tarjonnan ylläpitoprosessi
 3. Teollisen muotoilun pioneeri liikkuvissa työkoneissa: muotoilun tuominen osaksi työkoneiden tuotekehityskulttuuria (24 laiteprojektia, 6 palvelumuotoilu/visio projektia)
 4. Tarkkuusvalmistuksen ja vaativan laitekokoonpanoprosessin teknologia- ja kustannuskehitys
 5. Toimittajaverkoston hallinta ja kehittäminen (10 vuoden kokemus toimittajaverkoston kehittämisestä ja hankintaprosesseista, ulkoistukset, talousanalyysit, työprosessien analyysit)
 6. IPR suojauksen johtaminen (35 vuoden kokemus, 52 patenttiperhettä, tuhansien keksintöilmoituksien käsittely, piraattien torjuntaa eri suojausmenetelmin, tietoturvaprojektit)
 7. Kansainväliset T&K verkostot (Australia, Ruotsi, Saksa, Itävalta, USA, Intia, Kiina, Etelä-Afrikka, Chile, Kanada, …) vuosien käytännön kokemus
 8. Yritysriskien hallinta (tuotevastuutapaukset/ USA, riskianalyysit, isot muutokset)
 9. Tuotannon siirtoprojektit kotimaisella ja kansainvälisellä areenalla (4 raskasta siirtoa)
 10. Strateginen johtaminen (Tarjonta-, Teknologia-, Tuotanto- ja Divisioona tason strategia)
 11. Innovaatio/Kriisijohtaminen 6 matalasuhdanteen kriisiä ja uuden rakentaminen kriisin jälkeen
 12. Käytännönläheisyys ja kyky toimia ruohonjuuritasolla erilaisten työroolien kanssa yhteistyössä – myös itse yhtenä työjuhtana – erilaiset laskennat ja uudet avaukset arkipäivää
 13. Ihmisten ja asioiden johtaminen 3-100 hengen tiimit, muutosjohtaminen (teknologia, nousu kriisistä), yritysjohtamisen jatkuva koulutus uran aikana
 14. Toiminta ekosysteemistä yhteistyötä hyödyntäen (erilaiset verkostot ja alustat, Älykäs Valmistus verkostossa, yksi MEXFinland-ekosysteemin perustajajäsenistä)
 15. Due Diligence (yritysoston arviointi: Case South Korea, Case Italia, Case Suomi)
Pentti Enlund (Value Engineer)

Pentti Enlund (Value Engineer) on erikoisosaaja tuotekustannusten hallinnan alueella (Value Engineering & Value Analysis). Kun kustannusten alentamisen ja arvon lisäämisen suoraviivaiset keinot loppuvat, Pentin työ alkaa. Taustalla on pitkä kokemus suunnittelusta ja hankinnasta, lisäksi hän on yksi harvoista Suomessa, joilla on aito kokemusperäinen osaaminen Target Costing, Value Engineering ja Kaizen Costing konsepteissa erityisesti toimittaja-asiakas rajapinnassa.


Tuotesuunnittelu – Teknologian tuotteistus - Strateginen hankinta – Toimittajien integraatio tuotekehitysprojekteihin – Laadunhallinta – Valmistusprosessien kehitys

Esimerkkejä osaamispääomasta:

 1. Alkuperäinen Toyotan Lean konsepti, TPS. (autoteollisuuden työkalut laadun, kustannusten ja toimituskyvyn kehittämiseen)
 2. Target Costing-konseptin syväosaaminen
 3. Value Engineering/Value Analysis syväosaaminen, systeemi- ja osakomponenttien kustannusten alentaminen suunnittelun keinoin (tuotekehitysvaihe)
 4. Kaizen Costing syväosaaminen (yrityksen sisällä ja toimitusverkostossa)
 5. Suunnittelukokemus suunnittelusta dokumentointiin ja etulinjan tukeen - systeemisuunnittelu – konejärjestelmät - ohjaamot
 6. Globaalin hankintatoimen hydrauliikan ja pneumatiikan kategoriavastaava, joka käsitti 100M€ ostovolyymin ja toimittajaverkoston kehityksen sekä kotimaisten/kansainvälisten suhteiden kehitys haastavissakin neuvottelutilanteissa
 7. 5S-konseptin pioneeri Suomessa (toinen MET-julkaisun (nykyisin TT) 5S kirjoittajista ja testaajista)
 8. Valmistusprosessien konkreettinen kehittäminen käytännön tasolla tuotantolinjalla
 9. Harjaantunut havaitsemaan ja tarvittaessa laskemaan kustannukset
 10. Useita kansainvälisiä patentteja
 11. Pitkä lista julkaisuja kustannustenhallinnasta, Kaitzenista ja uusista tuotantokonsepteista
 12. Laaja yhteistyö alallaan maailman johtavien yritysten kanssa kuten Toyota, Bridgestone, Komatsu ja Bosch Rexroth.
 13. Useita esiintymisiä puhujana konferenseissa, seminaareissa, yrityksissä ja yliopistoissa.
 14. Toinen sija Sandvikin kansainvälisessä innovaatiokilpailussa 2020.

Heimo Poutanen (DI)

Heimo Poutanen (DI) on erikoisosaaja automaation ja ohjelmistojen tuotteistuksen sekä kehityksen alueella. Osaaminen on kehittynyt erittäin vaativissa kansainvälisissä toimintaympäristöissä ja moniteknisissä teknologiasovelluksissa:

Tutkimus- Tuotekehitys & Tuotteistus -Teknologiakehitys-Tarjonnan kehitys-IPR-suojaus – kansainväliset projektit & verkostot- Liikkuvat työkoneet /Prosessiteollisuus– Automaation R&D johtaminen – tuotehallinta – elinikäliiketoiminta ohjelmistokeskisissä tuotteissa – Algoritmien ja
Esimerkkejä osaamispääomasta:

 1. Automaation ja hajautettujen koneenohjausjärjestelmien tuotteistus, tuotepäällikkyys ja tuotehallinta maailmanlaajuiseen jakeluverkkoon
 2. Automaatio-, sähkö- ja ohjausjärjestelmien tutkimus ja kehitys liikkuvissa työkoneissa (kaivokset / satamat)
 3. SW intensiivisten tuotteiden elinikäliiketoiminnan hallinta
 4. Laaja kokemus sekä liikkuvien työkoneiden kansainvälisestä liiketoiminnasta että prosessiteollisuuden automaatiosovelluksista
 5. T&K tiimien johtaminen (määrittelyt, ohjelmistoarkkitehtuuri ja ohjelmistotuotanto sekä testaus, sähköjärjestelmien kehitys)
 6. Teknologia-ohjelmien johtaminen
 7. Automaatiojärjestelmien käytännön suunnittelutyön ja käyttöönoton kokemus
 8. Pitkäjänteinen yhteistyö automaation ja elektroniikan toimittajien kanssa
 9. Osaamisen ja tuotannonsiirtoprojektit

Lassi Korhonen (DI) tuo tiimiimme tieteen viimeisimmät virtaukset konetekniikan alueelta. Lassi on valmistunut keväällä 2024, mutta näyttänyt osaamisensa suunnittelu ja valmistustehtävissä. Tulevissa tehtävissään Lassi toimii tutkimusinsinöörinä alueenaan valmistustiedon tuotteistus, jossa liikutaan tuotannon lisäksi suunnittelun ja huollon sekä varaosien rajapinnoissa. 


Tuotesuunnittelu – Valmistus - Valmistuksen data-analytiikka

Esimerkkejä osaamispääomasta:

 1. Työelämässä sovelletut ohjelmistot Siemens NX, Teamcenter, Creo, Excel ja Python erityisesti data-analyyseissä
 2. Tuotekehityksen ja tuotantotekniikan vankka perusta
 3. Korkealuokkaiset matemaattiset taidot
 4. Kasvuhaluinen asenne ja rohkeus omaan ajatteluun 

Jouko Kuisma (Senior Advisor, Purchasing) on harvinainen yhdistelmä eri taitolajeja koneistajana, tuotesuunnittelijana ja strategisen hankinnan erikoisosaajana kohteenaan valmistava teollisuus. Jouko tietää suunnittelun ensimmäisestä viivan vedosta sen liittymät sekä asiakasarvoon että valmistuksen ytimeen, valmistuskustannuksiin vaikuttaviin tekijöihin ja toimittajaverkon toimintamalleihin. Kokemus on hankittu kansainvälisen liiketoiminnan alueella, jossa kilpailu vaatii sekä tuotteiden, palveluiden ja toimitusverkoston kyvykkyyden maksimaalista hyödyntämistä koko tuotteiden elinkaaren ajan.

 

Esimerkkejä osaamispääomasta:

 1. Strategisten toimittajasuhteiden kehitys ja toimittajien integrointi yritysprosesseihin
 2. Kaizen Costing syväosaaminen (yrityksen sisällä ja toimitusverkostossa)
 3. Pintakäsittelyn muutosprojektit ja perehtyminen pintakäsittelyteknologioihin
 4. Tuotekustannussäästöt toimittajayhteistyön kautta (VA/VE)
 5. Globaalihankinta: Työskentely Eurooppa teräsrakennekategoria ryhmässä
 6. Vahvat verkostot yrityksiin ja muihin yhteistyökumppaneihin
 7. Hitsauskoordinaattorin rooli Strategisessa hankinnassa
 8. Kokonaisen poralaitteen pääsuunnittelija
 9. Hydrauliikka/pneumatiikka järjestelmäsuunnittelu
 10. Mekanismien suunnittelu
 11. Rautarakennesuunnittelun päävastuu
 12. Aarporaajan (koneistuksen vaikeimpia lajeja) töitä useita vuosia

 

Hannu Siltala (Tuotesuunnittelun erikoisasiantuntija) on kerännyt osaamistaseeseensa kokemusta useista projekteista, edennyt pääsuunnittelijaksi, joka pystyy luomaan teknologisesti erittäin vaativia ratkaisuja. Hän on nähnyt ratkaisujensa tulokset ja oppinut vaikeuksien kautta näkemään suunnittelutyön vaikutuksen koko kompleksisen tuotteen elinkaareen. Hän on myös saanut kokemusta työskentelystä ulkomaankomennuksella ja ohjaamalla intialaisista suunnittelijoista koostuvaa tuotekehitystiimiä.

 Hannu on toiminut erilaisissa suunnittelutehtävissä (Roxon, Tamrock, Sandvik, Drilltech Mission):

 • seulat murskaimet myllyt
 • kallioporalaitteet (maanalaiset ja maanpäälliset)
 • isot rotaatioporalaitteet (USA)
 • Sandvikin huipputeknologian ydin: iskevät ja rotaatioporakoneet

Työkoneet – Tuotteistus - Tuotekehitys – Konseptisuunnittelu– Prototyypit – Testaus – Elinkaarisuunnittelu – Työpiirustukset – Suunnittelutiimin koordinointi

 Esimerkkejä osaamispääomasta

 1. Konseptisuunnittelu laajoista suunnittelukokonaisuuksista
 2. Laitteiden layout-suunnittelu
 3. Valmistuspiirustusten tuottaminen levyrakenteista koneistukseen sekä valurakenteisiin
 4. Moduloidun tuotteen osarakenteet ja tuotteiston kokoaminen
 5. Mekanismisuunnittelu (puomirakenteet, syöttölaitteet, …)
 6. Hydrauliikan letku- ja putkitusjärjestelmät
 7. Pienten toleranssien suunnittelu
 8. Mallinnuksesta työkuviin prosessin ja työkalujen hallinta (Team Center)
 9. Tuotteistus: tuotteiden siirto prototyypeistä tuotantoon ja tuotteen suunnittelutekninen hallinta elinkaaren loppuun saakka
 10. Räätälöinnin ja teknologia prototyyppien kehittäminen
 11. Kansainvälinen suunnittelukokemus (USA)

 

  Sijaintimme

  Pirkkalaistie 1 37100 Nokia, Finland

  Puhelin

  +358 40 527 1000

  Sähköposti

  pasi.julkunen@mexlink.fi