Yrityksen kehitysprojektit - tutkimuksen kärki ja rahoitus

avoitteena on yrityksen uudistuminen ja kehityskapasiteetin laajentaminen yhteistyö- ja osaamisverkostoja hyödyntämällä. Teknologian luodessa tuotteeseen useita kerroksia resurssivaatimus kasvaa yli yksittäisen yrityksen mahdollisuuden hallita ydintään ja monen teknologian samanaikaisesti panostaa useaan uuteen teknologian osaamisalueeseen. Tällöin vaikea laji yhteinen kehittäminen yli yritysrajojen vaatii sekä teknistä substanssia että verkostojen orkestrointia.

Palvelumme muodostuu erikoisosaamisesta ekosysteemien, verkostojen ja klusterien substanssipohjaisesta yhteistyön koordinoinnista eri osapuolten välillä. Kohderyhmänä on joko yksittäinen yritys tai yritysryhmät verkostoineen.

Yritysten välisiin kehitysprojekteihin on usein vaikea saada kapasiteettia operaatioiden puristuksissa ja niiden tarvitseman yritysryhmän monimuotoisuuden hallinnassa. Pelkkä projektijohtaminen ei riitä, vaan tarvitaan myös teknistä osaamista ja sen kytkentää liiketoimintamalleihin. Tämä on MexLinkin ydinosaamista.

Ulkoisen teknologiarahoituksen ensisijainen vaikuttavuus on lisätä vauhtia yrityksen strategisiin askeleihin ja mahdollistaa irtiotot kilpailussa pitkällä jänteellä. Yksittäiset tiikerinloikat harvoin antavat pysyvää kilpailukykyä. Pitkäjänteisyys lähes poikkeuksetta palkitaan.

Teknologiarahoituksen alueella pystymme rakentamaan win-win tilanteen sekä yrityksen, että rahoittajan näkökulmasta. Yhteistyö tutkimuslaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa vaatii oikean otteen, oikeat resurssivalinnat ja tutkimuksen johtamisen. Nykyisin tutkimusprojektit ovat monenkeskisiä jo teknologian kompleksisuudenkin takia ja vaativat tuloksien tuottamiseksi ammattitaitoista johtamista. Huippututkimus erityisesti valmistuksen alueella on painottunut Eurooppaan, Japaniin ja Koreaan. Lisäksi yhteydet Australian merkittäviin yliopistoihin mahdollistavat pääsyn Aasian alueilta kerääntyneisiin lahjakkuuksiin sekä yrityksiin. Nämä yhteydet ovat uusi mahdollisuus koneenrakennusteollisuuden kilpailukyvyn rakentamiselle.

Sijaintimme

Pirkkalaistie 1 37100 Nokia, Finland

Puhelin

+358 40 527 1000

Sähköposti

pasi.julkunen@mexlink.fi