TUOTTEISTETUT TUOTTEEMME JA PALVELUMME

Tarjoamme koneistajan osaamiskartoitusta, strategista kustannusten hallintaa, automaation ja digitaalisten palvelujen tuotteistusta, tuotehallinnan valmennusta sekä tehokasta hankintaa, kaikki tähdäten kestävään menestykseen ja kilpailukykyyn.

NÄYTÄ SUODATIN (8)

Näytetään 8 tuotteita

Automaation ja digitaalisten palvelujen tuotteistus
Suosittu
Uusi

Automaatio ja digitaalisten palvelut

Kehitysvaiheessa rakennetaan edellytykset kasvulle ja kannatavuudelle.

Palveluprosessimme: Tarpeen, tuotteiden ja ohjelmistokehityksen valmiuksien kartoitus Elinkaarisuunnittelu tuki määrittelyihin Osallistuminen projektin ohjaukseen ja sisällön tuotantoon sovitulla työmäärällä Ohjelmistotoimittajaverkoston integrointi kehitykseen elinkaarifokuksella Simulaattoripohjaisen kehitys-, testaus-, tuki ja koulutusympäristön kehitys yhdessä simulaattoripartnerimme kanssa Suunnittelukatselmukset  

Muotoilusta lisäarvoa teollisissa tuotteissa - ohjaus tarjonnan kehityksessä
Suosittu
Uusi

Muotoilun lisäarvo teollisissa tuotteissa

Muotoiluprosessin ohjaus hyödyntäjän näkökulmasta

Palveluprosessimme 1. Muotoilun nykytilanne ja -tarjonta - perehtyminen2. Muotoiluoptioiden valinta 2.1 Koulutus muotoilua potentiaalisesti hyödyntävälle henkilöstölle 2.2 Tietäjien ideointi- workshop (sanoista kuviksi, kuvista visoiksi) 2.3 Kolmen askeleen metodi tuotetarjontavisioksi (asiakkaan tuotantoprosessi mukana) 2.4 Muotoilu osana tuotekehitysprosessia – sparraukset 2.5 Brändityö...

Osaamiskartoituspalvelu
Suosittu
Uusi

Koneistajan hiljaisen tiedon kartoitusmenetelmä

Työvoimapula kaipaa ratkaisuja, joissa pelkkä teknologia ei riitä

Palveluprosessimme kuvaus: Koneistajan osaamiskartoituspalvelun tavoitteena on luoda sekä yritykselle että sen yhteistökumppaneille itsenäinen kyvykkyys hyödyntää osaamiskarttaa tuottavuuden kehittämiseen ja osaamisen dokumentointiin sekä kokeneen henkilökunnan hiljaista tietoa. Suunnittelukokous Nykytilan kartoitus pilottiryhmän avulla Osaamistietojen käsittely ja laajennussuunnitelma Kartoituksenlaajennus ja toimintamallin siirto yritykselle...

Hankintaosaaminen asiakastarpeesta toimitusverkoston toimintaan
Suosittu
Uusi

Hankintaosaaminen asiakastarpeesta toimitusverkoston toimintaan

Keinot rakentaa todellista kustannustehokkuutta

Palveluprosessin kuvaus, jota painotetaan ja muokataan yrityksen tarpeiden mukaan Yrityksen nykytilan kartoitus hankinta painopisteenä sekä tavoitetilan hahmottaminen Tuottavan hankinnan ja kustannusten hallinnan perusteet - työpaja Strategisten toimittajien hallinta ja integrointi omaan arvon tuottoon Neuvotteluprosessi ja sopimustavoitteet toimittajien kanssa Globaalissa toimittajakentässä...

Liiketoimintalähtöinen teknologian suojaus
Suosittu
Uusi

Liiketoimintalähtöinen teknologian suojaus

Fokus on usein patentoinnissa, mutta silloin jää 90 % IPR keinoista käyttämättä

Teknologian suojaamisen palveluprosessimme IPR-suojauksen nykytilanne ja -tarjonta - perehtyminen Kehitystyöpaja IPR-prosessin aikaansaamiseksi tai nykyisen parantamiseksi johdettuna sparrauksena avainhenkilökunnan kanssa IPR-suojakilven rakennusperiaatteet IPR- ylläpitoprosessi lanseeraus yritykseen Kopioijien ja kilpailijoiden todennus sekä IPR-valvontaprosessin käynnistäminen Skenaariot, miten menetellä eri loukkaustilanteissa – valmiiksi ennakoitu...

Yrityksen kehitysprojektit - Tutkimuksen kärki ja rahoitus
Suosittu
Uusi

Yrityksen kehitysprojektit - Tutkimuksen kärki ja rahoitus

Verkostojohtaminen vaatii sisältöosaamista

Teknologian kehitys yritysten ja tutkimuksen verkostoissa Tarpeen kartoitus Teknologian kypsyysasteen tarkastelu Uuden avauksen sopivuus teknologiastrategiaan tai teknologiastrategian uusiminen Tutkimus- ja testausverkostojen organisointi Mahdollinen ulkoisen rahoituksen tuki (erityisesti sisällön rakentaminen hakemukseen ja raportointiin) Verkostojohtamisen tuki yritykselle Askellus TRL-tasojen kautta tutkimuksen juurilta...

Tuotehallinta ja tuotepäällikön työnkuva
Suosittu
Uusi

Tuotehallinta ja tuotepäällikön työnkuva

Tuotehallinta on yksi yrityksen kannattavuuden ytimiä

Tyypillinen palvelutarjontamme, jota hieman säädetään yrityskohtaisesti Yrityksen nykytila-analyysi ja tarvekartoitus tuotehallinan osalta Johdatustuotehallintaan työpaja Kannattavuutta kalastamassa osa 1 Kannattavuutta kalastamassa osa 2 Tuoteportfolion hallinta Tuotestrategian rooli kannattavuuden hallinnassa Tuotepäällikön rooli tarjonnan tai palvelutuotteen kehityksessä Tuotteen tai palvelun elinkaaren hallinta

Strateginen kustannusten hallinta
Suosittu
Uusi

Kustannusten hallinta

Kustannusten poistaminen tuotteesta ja prosesseista

Palveluprosessimme Asiakastarpeiden kiinnitys  kustannussuunnitteluun (Tekninen ja palvelu QFD) Kannattavuuden peruskäsitteet Tavoitekustannuksen asettaminen Value Analysis/Value Engineering tavoitekustannuksen saavuttamistyökaluna Kaizen Costing (kustannusten hallinta nykytuotteissa) Hinnoittelu riippuu henkilömäärästä ja paikasta (VA/VE moduulit ohjehinta                  n. 1000...

Sijaintimme

Pirkkalaistie 1 37100 Nokia, Finland

Puhelin

+358 40 527 1000

Sähköposti

pasi.julkunen@mexlink.fi