Lärdomar från ÄVE forskningsforum 20 augusti 2020

Forskarvärlden ökar takten mot slutet av projektet, vilket är naturligt för forskningen. I detta forum delas mellanliggande resultat från några få spjutspetsar som driver kunskapsbaserad produktivitetsutveckling och skapar innovationer som berör framtida megatrender och till och med justerar dem.

Inspelningen av ÄVE-webinariet finns nu tillgänglig på ÄVE-projektets webbplats, https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/ave-alykas-valmistus-ekosysteem till och med 20 september 2020 . Presentationsmaterialet finns permanent på sajten och kan fortfarande delas senare.

Även ett genombrott i världsklass görs inom materialforskning och tillverkningsprocessmodellering, men det kan vara svårt för en utomstående att inse det, för som någon som har deltagit i forskningen och ser industrins framtida behov, är forskningsprocessen öppnar sig bättre. På den materiella sidan är mikrostrukturerna och fenomenen inuti dem kanske svåra att förstå, men avgörande. Suvi Santa-aho lyser upp denna väg: https://www.tuni.fi/sites/default/files/media/file/1_santa-aho_materialiäsäätää-tutkiminen-ainetarikkomattomilla-methodsilla_180820.pdf

Hossein Mokhtarian konverterade AI (Bayesian Networks) till begriplig form även om ämnet kanske är det mest komplicerade ämnet på forumet: https://www.tuni.fi/sites/default/files/media/file/2_mokhtarian_webinar-presentation_metamodel_fem_vf.pdf) .

Antti Pulkkinen presenterar litteraturstudie av Model Based Definition, som troligen kommer att gå in i praktisk CAD-CAM-process på samma sätt som CAD-skärmar ersatte ritbord: 3 Pulkkinen frågor om introduktion av modellbaserad definition pdf

Kaarle Jaakkola öppnar kanaler till sensorernas värld och deras roll i tillverkningskontroll och identifiering av delar. Det kommer också att finnas en viss sanning i 5G-entusiasmen, åtminstone med dagens begränsningar. När maskintillverkare stänger sina system tvingas användare att utveckla sina egna vägar till källor till tyst information. Om verktygsmaskinstillverkarna insåg sitt eget intresse istället för att dölja det, kunde de fokusera på den andra delen av forskningen, det vill säga artificiell intelligens-baserad analys. Ett annat av Kaarles ämnen är identifieringsteknologier, där VTT:s patenterade teknologi tillämpas på ett intressant sätt (även om produkten fortfarande kräver några utvecklingssteg): 4 Jaakkola trådlös mätning och integrerad rfid 08-2020 pdf

Jari Paranko slår in på ett aktuellt ämne, det vill säga coronavirusets inverkan på företagsekonomin, och lyfter fram riktigt relevanta överlevnadstips. Tyvärr tycker många människor att dessa saker antingen är tråkiga eller helt enkelt svåra att förstå. Du bör ta Jaris budskap på allvar och lyssna på det åtminstone ett par gånger. 5 bästa lönsamhetshantering pdf

Undertecknad tar sedan upp ÄVE-projektets resultatperspektiv ur industrins perspektiv. Dessutom får jag också upp ögonen för organisationen av MEXPinlands ekosystem och nästa investeringar. De ursprungliga målen har till största delen förverkligats och drömmen om ett kompetenscentrum för digital tillverkning har blivit verklighet. Sandviks borrmaskinsfabrik visar i praktiken vad digitalisering egentligen är i tillverkningsvärlden. Jag har betonat att grunderna är nya, det vill säga vikten av tyst kunskap i praktiken, vilket betonas i digitaliseringens hastighet. Digitalisering och grunderna i tillverkning går hand i hand = back to basics! 6 Julkunen resultat och uppföljningsåtgärder Sandvik mexfinland pdf

Lämna en kommentar

Observera att kommentarer måste godkännas innan de publiceras