En utvecklare inom verkstadsindustrin som är större i storlek

MexLink är ett nätverksföretag bildat av erfarna toppproffs, byggt kring ett kärnteam på tre personer, som skalar upp till ett nätverk av internationella experter efter kundernas behov, för både stora företags och små och medelstora företags behov.

MexLinks spelplan finns i olika samarbetsgrupper bildade av företag, direkt i företag och i gränssnittet mellan offentliga aktörer och företag. De gemensamma nämnarna för vårt erbjudande är hanteringen av hela livscykeln för produkter och tjänster och kraften i tyst kunskap, som härrör från praktisk erfarenhet av industriprodukter.

Vår kunskapsbalans består av produktisering av många olika produkter under upp- och nedgångar i internationella affärer under hela livscykeln. Dessutom förnyar vi vår kunskapsbalans genom att delta i forskningsprojekt tillsammans genom företag och internationella forskningsnätverk.

Vårt läge

Pirkkalaistie 1 37100 Nokia, Finland

Telefon

+358 40 527 1000

E-post

pasi.julkunen@mexlink.fi