PÄRLOR

Här samlar vi berättelser och artiklar från vilka du kan få nya idéer för framtidsplanering. Du kan också föreslå berättelser som vi kan publicera.

KAIZEN: Små steg, stora resultat

KAIZEN: Små steg, stora resultat

Postat av PASI JULKUNEN

Pentti Enlund avslöjar hemligheterna bakom ständig förbättring i vår bloggserie:...

KAIZEN: Små steg, stora resultat

Postat av PASI JULKUNEN

Den osynliga kraften av tyst kunskap

Den osynliga kraften av tyst kunskap

Postat av PASI JULKUNEN

Kompetenskartan som utvecklats av MexLink är ett bredare begrepp än dess namn som en datastruktur för att mäta, samla in tyst information och slutligen kombinera hela dataflödet med hjälp av artificiell intelligensteknologi till företagets nya konkurrenskraft. I den här artikeln diskuterar vi kompetensens betydelse som en mätfaktor och en del av företagets framgång.

Den osynliga kraften av tyst kunskap

Postat av PASI JULKUNEN

Lösningar för den kritiska bristen på CNC-bearbetningsoperatörer

Lösningar för den kritiska bristen på CNC-bearbetningsoperatörer

Postat av PASI JULKUNEN

Lösningar för den kritiska bristen på CNC-bearbetningsoperatörer

Industrin behöver lösningar för ett smärtsamt problem - brist på yrkesverksamma, och i det här fallet koncentrerar vi oss på CMC Maskinister som en krävande karriär, men vår lösning är skalbar till andra domäner också. MexLink-lösningen är en kompetensplattform för att höja produktiviteten bland nuvarande proffs och påskynda tiden till produktivitet för nykomlingar.

Lösningar för den kritiska bristen på CNC-bearbetningsoperatörer

Postat av PASI JULKUNEN

Maskinistens väg - lösningar på kompetensbristen

Maskinistens väg - lösningar på kompetensbristen

Postat av PASI JULKUNEN

Maskinistens väg öppnar en lösningskanal för kompetensbristen, som hämtas från maskinisters tysta kunskap om det verkliga livet, kombinerat med teori och väckande av utbildningens slumrande potential. Med stor sannolikhet har den här typen av tillvägagångssätt som sträcker sig från rötterna och uppåt inte setts i världen tidigare. Maskinistens väg är också ett tecken på uppskattning för metallproffs, även med alla möjliga defekter. Bolagets ledning öppnar däremot för en syn på den systematiska förvaltningen av kompetens och dess koppling till produktivitet.

Maskinistens väg - lösningar på kompetensbristen

Postat av PASI JULKUNEN

Hur kundvärde hjälper till att uppnå kostnadskontroll?

Hur kundvärde hjälper till att uppnå kostnadskontroll?

Postat av PASI JULKUNEN

Detta praktiska och enkla exempel fortsätter djupdykningen i kunddriven kostnadskontroll. Exemplet hålls tillräckligt enkelt för att fokusera på Value Engineering-metoden.

Att beräkna kundvärde är en av de viktigaste färdigheterna för kostnadshantering när man planerar kostnader ur produkten. Därmed tillses att prioriterade kundbehov påverkar lösningarna. Lösningar gjorda utan analys kan ofta inte hålla balanserade kundbehov i centrum, istället blir den tekniska lösningen ett absolut värde.

Hur kundvärde hjälper till att uppnå kostnadskontroll?

Postat av PASI JULKUNEN

Function Analysis System Technique 1 (Function Analysis System Technique, FAST) av Pentti Enlund

Function Analysis System Technique 1 (Function Analysis System Technique, FAST) av Pentti Enlund

Postat av PASI JULKUNEN

I tidigare två artiklar har Pentti Enlund beskrivit målkostnadssättning och värdeanalys och värdeteknik (VA/VE) Process. I den här artikeln börjar han djupdykningsresan till design-kostnadsfria verktyg. Kundvärde kommer också att vägleda systematisk funktionsanalys. Traditionell kostnadsreduktionsprocess frågar: "Hur kan vi minska kostnaderna?", men VA/VE ställde två frågor: "Hur produkten eller funktionen agerar", och därefter: "Hur vi kan designa produkten med bättre kundvärde såväl som med Förenklad funktionalitet?”. Denna artikel är på finska.

Function Analysis System Technique 1 (Function Analysis System Technique, FAST) av Pentti Enlund

Postat av PASI JULKUNEN

KOSTNADSHANTERING UNDER PRODUKTENS LIVSCYKEL

KOSTNADSHANTERING UNDER PRODUKTENS LIVSCYKEL

Postat av PASI JULKUNEN

Fenomenet tid är ökningen av kostnaderna och tillförlitligheten i leveranskedjorna. Digitaliseringen och den gröna omställningen ökar särskilt kostnadsriskerna under en lång livscykel om de byggs på kort tid. Enkla kostnadsbesparande åtgärder har ofta vidtagits. Kvar är ett osynligt och obegripligt område som behöver sina egna verktyg och kunnande.

KOSTNADSHANTERING UNDER PRODUKTENS LIVSCYKEL

Postat av PASI JULKUNEN

Identifiera möjligheter baserat på resultaten av FAST-analysen (Pentti Enlund)

Identifiera möjligheter baserat på resultaten av FAST-analysen (Pentti Enlund)

Postat av PASI JULKUNEN

Hur gör man en koppling mellan en funktion och en kostnad? Ett enkelt exempel på en kaffebönkvarn. Faktum är att Pentti Enlund gjorde en grundlig analys genom att köpa en bönkvarn och plocka isär den, men kostnadsbasen är mer en extrapolering baserad på erfarna ingenjörskunskaper. SNABB analys och idéer skakar hand med funktioner som ständigt är relaterade till kundernas behov.

Identifiera möjligheter baserat på resultaten av FAST-analysen (Pentti Enlund)

Postat av PASI JULKUNEN

Funktionsanalyssystemteknik, FAST - Del 2 - författare Pentti Enlund

Funktionsanalyssystemteknik, FAST - Del 2 - författare Pentti Enlund

Postat av PASI JULKUNEN

Funktionsanalyssystemteknik, FAST - Del 2 https://youtu.be/rddIItTmaQk Funktionsanalys av en produkt...

Funktionsanalyssystemteknik, FAST - Del 2 - författare Pentti Enlund

Postat av PASI JULKUNEN

VÄRDEANALYS OCH KOSTNADSPLANERING (Värdeanalys / Värdeteknik - Del 2) av Pentti Enlund

VÄRDEANALYS OCH KOSTNADSPLANERING (Värdeanalys / Värdeteknik - Del 2) av Pentti Enlund

Postat av PASI JULKUNEN

Värdeanalys/Värdeteknikprocess är en viktig komponent i produktkostnadshantering. Det är ett disciplinerat handlingsorienterat flöde av kreativitet och verktyg för att gräva fram de osynliga rötterna till värde och kostnad. Mexlink Target Costing and Value Engineering expert Pentti Enlund öppnar i den här artikeln VA/VE:s hemligheter.

VÄRDEANALYS OCH KOSTNADSPLANERING (Värdeanalys / Värdeteknik - Del 2) av Pentti Enlund

Postat av PASI JULKUNEN

Delresultat från projektet Smart Manufacturing Network (ÄVE).

Delresultat från projektet Smart Manufacturing Network (ÄVE).

Postat av PASI JULKUNEN

Projektet Smart Manufacturing in Ecosystem (ÄVE) hade sina rötter i en akut och långvarig brist på yrkeskunniga inom industrin.

Delresultat från projektet Smart Manufacturing Network (ÄVE).

Postat av PASI JULKUNEN

CO2 och tillverkning

CO2 och tillverkning

Postat av PASI JULKUNEN

CO2 är en ny drivkraft för tillverkningsindustrin. Logistik kan förmodligen ses som en stor utsläppskälla, men tillverkning i kombination med FoU kan påverka behovet av logistik genom att enstaka komponenter blir utmattade. Läs artikeln och påbörja processen för medskapande.

CO2 och tillverkning

Postat av PASI JULKUNEN

Lärdomar från ÄVE forskningsforum 20 augusti 2020

Lärdomar från ÄVE forskningsforum 20 augusti 2020

Postat av PASI JULKUNEN

Forskarvärlden söker nya vägar till framtida tillverkning inom Intelligent Manufacturing in Ecosystem. Två bildspel på engelska. Forskarvärlden ökar takten mot slutet av projektet, vilket är naturligt för forskningen. I detta forum delas mellanliggande resultat från några få spjutspetsar som driver kunskapsbaserad produktivitetsutveckling och skapar innovationer som berör framtida megatrender och till och med justerar dem.

Lärdomar från ÄVE forskningsforum 20 augusti 2020

Postat av PASI JULKUNEN

Ta reda på om maskinverkstadens nya produkt

Ta reda på om maskinverkstadens nya produkt

Postat av PASI JULKUNEN

Tillverkningsindustrin står vid ett vägskäl där företagets framtid egentligen borde avgöras. Digitalisering står verkligen på allas agenda. Hur ska det hanteras? När och hur hoppar man ombord?

Ta reda på om maskinverkstadens nya produkt

Postat av PASI JULKUNEN

ÄVE (Smart Manufacturing in the Ecosystem) Från forskningsforum till industriella tillämpningar

ÄVE (Smart Manufacturing in the Ecosystem) Från forskningsforum till industriella tillämpningar

Postat av PASI JULKUNEN

ÄVE-projektet har avslutats med fantastiska resultat när det gäller andelen mellan forskarsamhället och företagen. Ett fåtal affärsprojekt kommer att fortsätta till slutet av året på grund av förseningar orsakade av Corona. Programmet Intelligent Manufacturing in Ecosystem har resulterat i fruktbara resultat i världsklass. Följande rapport finns på finska, men tveka inte att kontakta. Jag lovar att berätta nya resultat med stolthet (pasi.julkunen@mexlink.fi).

ÄVE (Smart Manufacturing in the Ecosystem) Från forskningsforum till industriella tillämpningar

Postat av PASI JULKUNEN

STRATEGISK KOSTNADSHANTERINGSPROCESS (Strategic Cost Management Process - Del 1 av Pentti Enlud - fortsättning)

STRATEGISK KOSTNADSHANTERINGSPROCESS (Strategic Cost Management Process - Del 1 av Pentti Enlud - fortsättning)

Postat av PASI JULKUNEN

Pentti Enlund, MexLink Target Costing and Value Engineering Expert, kommer att öppna artikelserien om praktisk kostnadshantering i produktutveckling och i tillverkningsprocessen. Artiklar kommer att öppna den allmänna synen på en praktisk, ingenjörsdriven kostnadshanteringsprocess som inte är allmän i Europa. I den här artikeln ligger fokus på hur man hanterar kundbehov och omvandlar dem till tekniska randvillkor. Hemligheten är att göra en djupdykning form synliga kostnader för Invisible och fortsätta ännu djupare till kostnadsreduktionspotential med balanserade kunddrivna funktioner. Denna artikel är på finska.

STRATEGISK KOSTNADSHANTERINGSPROCESS (Strategic Cost Management Process - Del 1 av Pentti Enlud - fortsättning)

Postat av PASI JULKUNEN

Vårt läge

Pirkkalaistie 1 37100 Nokia, Finland

Telefon

+358 40 527 1000

E-post

pasi.julkunen@mexlink.fi