Delresultat från projektet Smart Manufacturing Network (ÄVE).

De senaste resultaten av tillverkningsstudien

Projektet Smart Manufacturing in Ecosystem (ÄVE) hade sina rötter i en akut och långvarig brist på yrkeskunniga inom industrin. Enligt en undersökning av teknikbranschen lämnar 1 700 yrkesskolenivå och 1 700 AMK/DI-personer branschen per år som en nettoförlust. En betydande observation var den odokumenterade tysta kunskapen om den äldsta delen av hela yrket, som försvinner i och med pensioneringen. Det traditionella området för maskinteknisk forskning anses till och med vara "icke-vetenskapligt" i vissa administrativa och politiska kretsar, även om det i andra delar av Europa ses som en kritisk framgångsfaktor. Forskningsprojektet ÄVE är det första steget i återuppbyggnaden av den djupa kunskapen inom maskinteknik. ÄVE söker samtidigt förnyelse i världsklass inom maskinteknikens digitalisering och en återgång till de grundläggande vetenskaperna som gör det möjligt.

Smart tillverkning i ekosystemet Resultatrapport 2019

Lämna en kommentar

Observera att kommentarer måste godkännas innan de publiceras