DIGITALITET OCH HÅLLBAR UTVECKLING SOM DRIVER FÖR SAMARBETE

Tanken med Mexlinks skalbara nätverk är att styra rätt experter när det gäller produktivitet för att skapa mervärde. Experter inom sitt område behöver definition och vägledning till målet.

Större skalbar resursbas

Idén med MexLinks skalbara nätverk är att vägleda rätt experter när det gäller produktivitet för att skapa mervärde. Experter inom sitt område behöver definition och vägledning till målet.

  1. Vi fokuserar på att ta med vår egen erfarenhet och kunskap att använda genom att först bekanta oss med problemet och vid behov komplettera lösningsprocessen med specialister.

  2. Vi säkerställer också rätt val från vårt nätverk och sköter vid behov hela projektet.

  3. Kunden fullföljer också helheten med sin egen kompetens genom att investera så mycket han kan.
Vårt läge

Pirkkalaistie 1 37100 Nokia, Finland

Telefon

+358 40 527 1000

E-post

pasi.julkunen@mexlink.fi