DYPLIG KUNSKAP OCH FÖRÄNDRINGSKRAFT ÄR FÖRNYELSENS HÖRNSTENER

Vårt team har producerat ett flertal produkter riktade mot världsmarknaden och samlat värdefull tyst kunskap om nycklarna till framgång. Lång erfarenhet i de olika stadierna av produktens livscykel ger en stark grund för långsiktig lönsamhet. Vi uppdaterar ständigt vår expertis i samarbete med internationella vetenskapsnätverk, ledande företag och utbildningsexperter.

Pasi Julkunen (DI)

Pasi Julkunen (DI) har arbetat med mobila maskiner i mer än 35 år i olika positioner praktiskt taget genom hela förädlingskedjan.

Forskning- Produktutveckling & Produktion - Teknikutveckling- Försörjningsutveckling- IPR-skydd – internationella projekt & nätverk – Strategic sourcing & Lean – Produktionsteknikutveckling – Produktionsöverföringsprojekt på global skala – Innovationshantering & Krishantering – Lönsamhetshantering – Produktsupport och garantiprocess.

Arbetsfältet har varierat från gräsrotsnivå till framkant av internationell distribution och ett strategiskt perspektiv, där effekterna av åtgärderna har verifierats under en period på upp till 20 år. Lärdomar har ständigt dragits av dessa, även för det snabba flödet av kortdistansuppgifter.

Exempel på kunskapskapital:

 1. Förmåga att leda långsiktig forskning mot produktisering av mer än 25 forskningsprojekt som har gått vidare till finansiering, med mer än 50 miljoner euro i utvecklingsinvesteringar
 2. 28 produktionsprocesser för mobila arbetsmaskiner, 18 högteknologiska komponenter, 3 asiatiska projekt, 7 automationsprodukter, 4 serviceprodukter och två teknologiplattformar, samt process för underhåll av leveranser
 3. Pionjär inom industriell design inom mobila maskiner: att föra in design i produktutvecklingskulturen för maskiner (24 utrustningsprojekt, 6 servicedesign/vision-projekt)
 4. Teknik- och kostnadsutveckling av precisionstillverkning och den krävande monteringsprocessen för utrustning
 5. Ledning och utveckling av leverantörsnätverk (10 års erfarenhet av utveckling av leverantörsnätverk och upphandlingsprocesser, outsourcing, ekonomiska analyser, arbetsprocessanalyser)
 6. Hantering av IPR-skydd (35 års erfarenhet, 52 patentfamiljer, bearbetning av tusentals uppfinningsmeddelanden, kamp mot pirater med olika skyddsmetoder, informationssäkerhetsprojekt)
 7. Internationella FoU-nätverk (Australien, Sverige, Tyskland, Österrike, USA, Indien, Kina, Sydafrika, Chile, Kanada, ...) års praktisk erfarenhet
 8. Företagsriskhantering (produktansvarsfall/ USA, riskanalyser, större förändringar)
 9. Produktionsflyttningsprojekt på den inhemska och internationella arenan (4 tunga omlokaliseringar)
 10. Strategisk ledning (försörjning, teknik, produktion och strategi på divisionsnivå)
 11. Innovation/Krishantering 6 lågekonomiska kriser och bygga en ny efter krisen
 12. Praktisk och förmåga att arbeta på gräsrotsnivå i samarbete med olika arbetsroller - även som en av arbetshästarna - olika kalkyler och nyöppningar varje dag
 13. Hantering av människor och saker, team på 3-100 personer, förändringsledning (teknik, återhämtning från kris), kontinuerlig utbildning i företagsledning under karriären
 14. Aktiviteter som utnyttjar ekosystemsamarbete (olika nätverk och plattformar, Smart Manufacturing i nätverket, en av grundarna av MEXPinlands ekosystem)
 15. Due Diligence (Utvärdering av företagsförvärv: Case South Korea, Case Italy, Case Finland)
Pentti Enlund (Värdeingenjör)

Pentti Enlund (Value Engineer) är specialist inom området produktkostnadshantering (Value Engineering & Value Analysis). När det enkla sättet att minska kostnaderna och öka värdet tar slut börjar Pents arbete. Han har lång erfarenhet av planering och upphandling, och han är en av få i Finland som har verklig erfarenhetsbaserad expertis inom Target Costing, Value Engineering och Kaizen Costing-koncept, särskilt i gränssnittet mellan leverantör och kund.


Produktdesign – Produktisering av teknik – Strategisk upphandling – Integrering av leverantörer i produktutvecklingsprojekt – Kvalitetsledning – Utveckling av tillverkningsprocesser

Exempel på kunskapskapital:

 1. Det ursprungliga Toyota Lean-konceptet, TPS. (verktyg för fordonsindustrin för att utveckla kvalitet, kostnad och leveransförmåga)
 2. Djup kunskap om Target Costing-konceptet
 3. Värdeteknik/Värdeanalys djupgående expertis, minska kostnaderna för system och delkomponenter genom design (produktutvecklingsfas)
 4. Djup kunskap om Kaizen Costing (inom företaget och i leverantörsnätverket)
 5. Designerfarenhet från design till dokumentation och frontlinjesupport - systemdesign - maskinsystem - cockpits
 6. Kategorichefen för hydraulik och pneumatik för den globala inköpsverksamheten, som inkluderade inköpsvolymen på 100 miljoner euro och utvecklingen av leverantörsnätverket, såväl som utvecklingen av inhemska/internationella relationer även i utmanande förhandlingssituationer
 7. Pionjär inom 5S-konceptet i Finland (en av författarna och testarna av MET-publikationen (nu TT) 5S)
 8. Konkret utveckling av tillverkningsprocesser på praktisk nivå på produktionslinjen
 9. Van att upptäcka och vid behov beräkna kostnader
 10. Flera internationella patent
 11. En lång lista med publikationer om kostnadshantering, Kaizen och nya produktionskoncept
 12. Omfattande samarbete med världens ledande företag inom sitt område, såsom Toyota, Bridgestone, Komatsu och Bosch Rexroth.
 13. Flera framträdanden som föredragshållare på konferenser, seminarier, företag och universitet.
 14. Andra plats i Sandviks internationella innovationstävling 2020.

Heimo Poutanen (DI)

Heimo Poutanen (DI) är specialist på automation och mjukvaruproduktion och utveckling. Kunskapen har utvecklats i mycket krävande internationella driftsmiljöer och multi-tekniska teknologiapplikationer:

Forskning - Produktutveckling & produktion - Teknikutveckling - Leveransutveckling - IPR-skydd - internationella projekt & nätverk - Mobila maskiner / Processindustri - Automation FoU-hantering - produkthantering - livscykelaffärer inom mjukvaruorienterade produkter - Algoritmer och
Exempel på kunskapskapital:

 1. Produktion, produktledning och produktledning av automation och distribuerade maskinkontrollsystem för ett globalt distributionsnätverk
 2. Forskning och utveckling av automations-, el- och styrsystem i mobila maskiner (gruvor/hamnar)
 3. Livstidsledning av SW-intensiva produkter
 4. Lång erfarenhet av både den internationella verksamheten av mobila maskiner och automationsapplikationer inom processindustrin
 5. Ledning av FoU-team (specifikationer, mjukvaruarkitektur och Mjukvaruproduktion och testning, utveckling av elektriska system)
 6. Hantering av teknikprogram
 7. Erfarenhet av praktiskt konstruktionsarbete och implementering av automationssystem
 8. Långsiktigt samarbete med automations- och elektronikleverantörer
 9. Kunskaps- och produktionsöverföringsprojekt

Lassi Korhonen (DI) tuo tiimiimme tieteen viimeisimmät virtaukset konetekniikan alueelta. Lassi on valmistunut keväällä 2024, mutta näyttänyt osaamisensa suunnittelu ja valmistustehtävissä. Tulevissa tehtävissään Lassi toimii tutkimusinsinöörinä alueenaan valmistustiedon tuotteistus, jossa liikutaan tuotannon lisäksi suunnittelun ja huollon sekä varaosien rajapinnoissa. 


Tuotesuunnittelu – Valmistus - Valmistuksen data-analytiikka

Esimerkkejä osaamispääomasta:

 1. Työelämässä sovelletut ohjelmistot Siemens NX, Teamcenter, Creo, Excel ja Python erityisesti data-analyyseissä
 2. Tuotekehityksen ja tuotantotekniikan vankka perusta
 3. Korkealuokkaiset matemaattiset taidot
 4. Kasvuhaluinen asenne ja rohkeus omaan ajatteluun 

Jouko Kuisma (Senior Advisor, Purchasing) on harvinainen yhdistelmä eri taitolajeja koneistajana, tuotesuunnittelijana ja strategisen hankinnan erikoisosaajana kohteenaan valmistava teollisuus. Jouko tietää suunnittelun ensimmäisestä viivan vedosta sen liittymät sekä asiakasarvoon että valmistuksen ytimeen, valmistuskustannuksiin vaikuttaviin tekijöihin ja toimittajaverkon toimintamalleihin. Kokemus on hankittu kansainvälisen liiketoiminnan alueella, jossa kilpailu vaatii sekä tuotteiden, palveluiden ja toimitusverkoston kyvykkyyden maksimaalista hyödyntämistä koko tuotteiden elinkaaren ajan.

 

Esimerkkejä osaamispääomasta:

 1. Strategisten toimittajasuhteiden kehitys ja toimittajien integrointi yritysprosesseihin
 2. Kaizen Costing syväosaaminen (yrityksen sisällä ja toimitusverkostossa)
 3. Pintakäsittelyn muutosprojektit ja perehtyminen pintakäsittelyteknologioihin
 4. Tuotekustannussäästöt toimittajayhteistyön kautta (VA/VE)
 5. Globaalihankinta: Työskentely Eurooppa teräsrakennekategoria ryhmässä
 6. Vahvat verkostot yrityksiin ja muihin yhteistyökumppaneihin
 7. Hitsauskoordinaattorin rooli Strategisessa hankinnassa
 8. Kokonaisen poralaitteen pääsuunnittelija
 9. Hydrauliikka/pneumatiikka järjestelmäsuunnittelu
 10. Mekanismien suunnittelu
 11. Rautarakennesuunnittelun päävastuu
 12. Aarporaajan (koneistuksen vaikeimpia lajeja) töitä useita vuosia

 

Hannu Siltala (Tuotesuunnittelun erikoisasiantuntija) on kerännyt osaamistaseeseensa kokemusta useista projekteista, edennyt pääsuunnittelijaksi, joka pystyy luomaan teknologisesti erittäin vaativia ratkaisuja. Hän on nähnyt ratkaisujensa tulokset ja oppinut vaikeuksien kautta näkemään suunnittelutyön vaikutuksen koko kompleksisen tuotteen elinkaareen. Hän on myös saanut kokemusta työskentelystä ulkomaankomennuksella ja ohjaamalla intialaisista suunnittelijoista koostuvaa tuotekehitystiimiä.

 Hannu on toiminut erilaisissa suunnittelutehtävissä (Roxon, Tamrock, Sandvik, Drilltech Mission):

 • seulat murskaimet myllyt
 • kallioporalaitteet (maanalaiset ja maanpäälliset)
 • isot rotaatioporalaitteet (USA)
 • Sandvikin huipputeknologian ydin: iskevät ja rotaatioporakoneet

Työkoneet – Tuotteistus - Tuotekehitys – Konseptisuunnittelu– Prototyypit – Testaus – Elinkaarisuunnittelu – Työpiirustukset – Suunnittelutiimin koordinointi

 Esimerkkejä osaamispääomasta

 1. Konseptisuunnittelu laajoista suunnittelukokonaisuuksista
 2. Laitteiden layout-suunnittelu
 3. Valmistuspiirustusten tuottaminen levyrakenteista koneistukseen sekä valurakenteisiin
 4. Moduloidun tuotteen osarakenteet ja tuotteiston kokoaminen
 5. Mekanismisuunnittelu (puomirakenteet, syöttölaitteet, …)
 6. Hydrauliikan letku- ja putkitusjärjestelmät
 7. Pienten toleranssien suunnittelu
 8. Mallinnuksesta työkuviin prosessin ja työkalujen hallinta (Team Center)
 9. Tuotteistus: tuotteiden siirto prototyypeistä tuotantoon ja tuotteen suunnittelutekninen hallinta elinkaaren loppuun saakka
 10. Räätälöinnin ja teknologia prototyyppien kehittäminen
 11. Kansainvälinen suunnittelukokemus (USA)

 

  Vårt läge

  Pirkkalaistie 1 37100 Nokia, Finland

  Telefon

  +358 40 527 1000

  E-post

  pasi.julkunen@mexlink.fi