Den osynliga kraften av tyst kunskap

Utnytja ditt företags dolda tillgång i tyst kunskap - Nyckeln till framtida framgång

Mer än en kompetenskarta, en Datastruktur som förändrar spelreglerna för förnyelse och lönsamhet

Många pionjärföretag inom industriområdet har vaknat till att märka hur viktigt det är att bevara den tysta kunskapen hos åldrande toppproffs, som är kärnan i företagets konkurrenskraft. Berikningen av tyst information med annan information relaterad till verksamhetsmiljön gör den från produktivitet till en faktor i företagets framtid.

Tyst kunskap överförs när ett systematiskt sätt att hantera den har skapats. Kompetenskartan, som vi har utvecklat, ger en struktur och ett verktyg för att utnyttja tyst kunskap. I Lean produktion är denna filosofi byggd i form av KaiZen: Kai är det hårda arbetet med produktivitet och Zen tillväxt som person. Om Lean förstås som ett mekaniskt produktivitetsverktyg finns det ingen tillväxtkanal för tyst kunskap. Särskilt i Finland tror man på teknik och kulturen innefattar sällan en styrd och systematisk utveckling av verksamheten genom äkta deltagande av personal.

Figur 1. Två effekter av kompetens

Toppverkstäder som Sandviks Gimo-fabrik i Sverige (https://www.youtube.com/watch?v=OvmlBDtNSCU ) är en utmärkt föregångsmodell för många framtida verkstäder som fortfarande står i startgroparna. Det som en utomstående inte ser är det nya arbetssättet i verkstaden. När du kommer till receptionen på Gimos fabrik ser du bilder av alla anställda på väggen med underskrivna åtaganden till utveckling. Från ledningen till golvarbetare är organiserade inte bara för operationell produktion utan även för systematisk utveckling. I full automation är verkstadspersonalen utbildad från sin egen Verkstadsskola med hög yrkesskicklighet för helt automatiserad produktion. Alla tecken tyder på att Gimo-fabriken har anammat KaiZen-filosofin i sin ledning, utan att glömma bort Zen-delen, det vill säga tillväxt som människa. På Sandvik är ledningsmetoden känd som Pulse, men det handlar om samma filosofi och arbetskultur.

I hur många verkstäder är tillväxten som människa och expert organiserad? Man kanske talar om elementen i Lean-produktion, men det är mer verktygsbaserat. Förståelsen och tillämpningen av själva filosofin är bristfällig. Trots teknologins möjligheter är komplexa maskiner och deras informationssystem med sensorer allt känsligare för avvikelser. Framtidens krav med den gröna omställningen ställer nya kompetenskrav.

MexLinks utvecklingsarbete i den första fasen börjar vara nästan klart, där kompetensmätningen är kopplad till produktivitet och tyst kunskap kan samlas in. Vi började med det svåraste, nämligen att förstå en maskinarbetares kompetens, eftersom åldersstrukturen där är mest ogynnsam och de tekniska färdigheterna som yrket kräver är i toppklass. Samma kartstruktur i olika former ger grunden för andra yrken också. Här är olika borrningar i data, som vi berättar mer om i nästa informationspass.

Figur 2. Kompetensanalys med nogra möjligheter

Den andra fasen, som snart börjar, letar efter ett stort språng genom artificiell intelligens. Kompetenskartan ger artificiell intelligens en struktur baserad på materiell kompetens. Varje kompetenselement har en adress som möjliggör en systematisk länkning och berikning av information till det elementet.

Många kompetensutvärderingsmetoder fokuserar på utvärdering av psykologiska faktorer, eftersom mjukvaruingenjörer inte vet vad som händer på maskinverkstadens golv. MexLinks koncept bygger å andra sidan på upplevelsen av produkternas livscykel, visionen och erfarenheten av tillverkningens koppling till den.

Våra tjänster omfattar företag som tillverkar produkter, rekryteringsföretag, leverantörer av investeringsvaror och utbildare. Kompetenskartläggning är också löst kopplat till kostnadshantering och samtidigt öppnar det portarna till den gröna omställningens hemligheter.

Många företag brottas med små, synliga CO2-utsläpp, medan stora fiskar simmar osynligt och behöver förmågan att se ner i djupet. Det kräver tillväxt som person, det vill säga brett kunnande, samt verktyg för att eliminera slöseri och en ny managementkultur där resultaten mäts både i termer av lönsamhet och koldioxidavtryck. Även dessa resultat kräver verkligt arbete och uthållighet, och det är ganska säkert att många företag fryser i jakten på enkla saker. Framgångsrika människor är å andra sidan inte rädda för arbete när målet är uppnåeligt.

Figur 3. Anslutningar kompetenskarta - artificiell intelligens stöd - KaiZen - QFD - VA/VE

Lämna en kommentar

Observera att kommentarer måste godkännas innan de publiceras