Produktisering av automation, digitalisering och ny teknik

Målet är att tillföra mervärde genom den tysta information som produktiseringsupplevelsen ger och att i förväg eliminera de potentiella problem och kostnader som produktlösningar medför.

Vårt produktiseringskoncept för automation, relaterade digitala tjänster och ny teknik sträcker sig från utveckling till erbjudandets struktur inklusive livscykelhantering. I utvecklingsfasen byggs förutsättningarna för lönsamma produkter och tjänster. Under underhållsfasen stöter man på många teknikrelaterade överraskningar, vars hastighet är viktig.

Vår tjänst bygger på praktisk erfarenhet och kunnande bestående av många produkter från krävande internationella marknader, där vår kunskapsbalans samlat på oss otaliga situationer som vi har varit tvungna att hantera. Hållbar produktarkitektur och snabb leverans av kundbehov är vanligtvis de svåraste delarna av produktutvecklingen.

Även om kundens personal har en bra bakgrund inom automation kan det vara utmanande i utvecklingsfasen att förutse fallgropar under livscykeln. Även upptäckten av nya möjligheter kan förbli i dimman av en okänd framtid. Tillgången på talanger för högteknologisk utveckling är ett betydande problem, och tyst information om produktkrav går förlorad antingen på grund av personalomsättning, rotation eller avgång.

Med vårt eget kunnande tillför vi kapacitet och skicklighet att göra rätt val och utveckla produktiseringsprocessen från rötterna av forskningsexpertis via utveckling till tillverkning och support på marknaden. Även om vår erfarenhet kommer från internationella affärer, hjälper vår tjänst små och medelstora företag att undvika de största fallgroparna med teknikproduktion.

Vårt läge

Pirkkalaistie 1 37100 Nokia, Finland

Telefon

+358 40 527 1000

E-post

pasi.julkunen@mexlink.fi