Omfattande produktisering av livscykeln

Denna kombination växer inte på varje gren = Vision + Forskningskunskap + Erfarenhet + Produktion genom hela livscykeln + Kunskapsnätverk = Möjliggör lönsam tillväxt

Vårt uppdrag är att höja industriell konkurrenskraft till en ny nivå inom verkstadsindustrin. Vi verkar inom fyra huvudkategorier:

  • Teknik och kompetensnätverk

  • Produktion av automation och digitala tjänster

  • Optimering av produktkostnader

  • Tillverkningskunnande och lösningar på kompetensbristen

Vår egen personal består av erfarna produktiseringsexperter som är vana vid att få saker gjorda.

Vi skalar vår expertis från de samarbetsnätverk som byggts upp genom åren, både nationellt och internationellt. Kontinuerligt samarbete med forskarsamhället och utbildningsinstitutioner håller vår kunskap om framtidens byggstenar ständigt aktuell.

Vårt läge

Pirkkalaistie 1 37100 Nokia, Finland

Telefon

+358 40 527 1000

E-post

pasi.julkunen@mexlink.fi