Utbildningstjänster

Målet är att ta fram skräddarsydda och standardiserade utbildningar för att öka förmågan och grundläggande färdigheter hos företagets personal.

Våra utbildningstjänster bygger på vårt tjänsteutbud, där vi lyfter spjutspetsar som är viktiga för företaget. Vår styrka ligger i våra nätverk, från vilka vi kan komplettera både vår egen och kundföretagets kunskapsbas.

Utbildningstjänsterna omfattar både färdiga utbildningsmoduler och helheter som kan skräddarsys efter företagets behov från vårt kunnandekapital och nätverk. I synnerhet är de grundläggande färdigheterna relaterade till tillverkning i stort sett tysta hos företagens åldrande personal. Å andra sidan driver digitaliseringen nya kompetensbehov som krävs för att förbättra produktiviteten.

Bakgrundsmaterialet för tillverkningsmetoderna är både erfarenhetsbasen och den senaste kunskapen från topp internationell forskning. Vi utvecklar även distansutbildningskoncept och digitala lärplattformar, med vilka vi till exempel kan producera övningar i det ögonblick som eleven väljer och föra in sparring i lärandet med praktiska exempel.

Vårt läge

Pirkkalaistie 1 37100 Nokia, Finland

Telefon

+358 40 527 1000

E-post

pasi.julkunen@mexlink.fi