Personalen inom maskinverkstadstillverkningen krymper eftersom cirka 3 gånger fler människor lämnar branschen än vad utbildningssystemet producerar. Denna lucka fylls av importen av professionella ämnen från folkrika länder, där startnivån i förhållande till västerländsk maskinverkstadskultur måste nås. Problemet är gemensamt för alla västerländska företag. Maskinbearbetning är den mest krävande nivån av professionell expertis.

Skills "spelbräda" 130 x 110 cm (skildrar professionella färdigheter från nybörjare till mästare)

Vårt läge

Pirkkalaistie 1 37100 Nokia, Finland

Telefon

+358 40 527 1000

E-post

pasi.julkunen@mexlink.fi