Varför behövs en kompetenskarta?

Personalen inom maskinverkstadstillverkningen krymper eftersom cirka 3 gånger fler människor lämnar branschen än vad utbildningssystemet producerar. Denna lucka fylls av importen av professionella ämnen från folkrika länder, där startnivån i förhållande till västerländsk maskinverkstadskultur måste nås. Problemet är gemensamt för alla västerländska företag. Maskinbearbetning är den mest krävande nivån av professionell expertis.

Skills "spelbräda" 130 x 110 cm (skildrar professionella färdigheter från nybörjare till mästare)

Vi erbjuder en kompetenskarta för området bearbetning för att påskynda och systematisera produktivitetsutvecklingen för att förstå kompetensbehoven hos både nyanlända och nuvarande personal. Kompetens är kopplat till produktivitet. Omfattningen/djupet av kompetensen avslöjas i hur personen vet hur man "kör" maskinen/cellen och i synnerhet hur man hanterar felfunktioner och återställer dem.

Digitalt användargränssnitt

Baserat på vår erfarenhet av kartläggning av expertis valde vi en stor tavla ("Expertise game board") som användargränssnitt, där du kan skissera och utvärdera kompetensutvecklingen och dess behov.

Detta åtföljs av en digital datainsamlingsmodul, med vars hjälp kompetensanalysen övergår i en konkret kompetensstrategi för företaget. Maskinistens kompetenskarta bygger på både hundratals maskinisters tysta kunskap och expertis hos toppteknikleverantörer inom området.

Stark koppling till produktivitet

Den ekonomiska fördelen med kompetenskartan kan erhållas genom att den kopplas till OEE-mätaren, då kan man märka att i exemplet är den faktiska kapaciteten som används 50–65 % av målet. Kompetenskartan knyter an till utbildningsorganisationer genom att specificera förhållandet mellan efterfrågan och utbud. Företaget däremot ser sin personals förmågor och å andra sidan kritiska brister. Med den digitala förlängningen av kompetenskartan kan du uppnå agil faktabaserad kompetenshantering utan massiva informationssystem.

Specifikation av kompetenskartan

De övergripande måtten på kompetenskartan när den öppnas är Bredd 130 cm och Höjd 110 cm. Skivan viks på mitten med hjälp av gångjärn för transport eller förvaringsutrymme 110 x 65. Tavlans yta motsvarar egenskaperna hos en whiteboard, det vill säga markeringar kan göras på den, till exempel med whiteboardtavlor.

Kompetensen kan visualiseras med olika färgade markörer fästa på varje kompetenselement, vars hållbarhet och vidhäftningsförmåga har testats med ett diskmaskinstest.

Vårt läge

Pirkkalaistie 1 37100 Nokia, Finland

Telefon

+358 40 527 1000

E-post

pasi.julkunen@mexlink.fi