Pasi Julkunen

Pasi Julkunen (DI)

Pasi Julkunen (DI) har arbetat med mobila maskiner i mer än 35 år i olika positioner praktiskt taget genom hela förädlingskedjan.

Forskning- Produktutveckling & Produktion - Teknikutveckling- Försörjningsutveckling- IPR-skydd – internationella projekt & nätverk – Strategic sourcing & Lean – Produktionsteknikutveckling – Produktionsöverföringsprojekt på global skala – Innovationshantering & Krishantering – Lönsamhetshantering – Produktsupport och garantiprocess.

Arbetsfältet har varierat från gräsrotsnivå till framkant av internationell distribution och ett strategiskt perspektiv, där effekterna av åtgärderna har verifierats under en period på upp till 20 år. Lärdomar har ständigt dragits av dessa, även för det snabba flödet av kortdistansuppgifter.

Exempel på kunskapskapital:

 1. Förmåga att leda långsiktig forskning mot produktisering av mer än 25 forskningsprojekt som har gått vidare till finansiering, med mer än 50 miljoner euro i utvecklingsinvesteringar
 2. 28 produktionsprocesser för mobila arbetsmaskiner, 18 högteknologiska komponenter, 3 asiatiska projekt, 7 automationsprodukter, 4 serviceprodukter och två teknologiplattformar, samt process för underhåll av leveranser
 3. Pionjär inom industriell design inom mobila maskiner: att föra in design i produktutvecklingskulturen för maskiner (24 utrustningsprojekt, 6 servicedesign/vision-projekt)
 4. Teknik- och kostnadsutveckling av precisionstillverkning och den krävande monteringsprocessen för utrustning
 5. Ledning och utveckling av leverantörsnätverk (10 års erfarenhet av utveckling av leverantörsnätverk och upphandlingsprocesser, outsourcing, ekonomiska analyser, arbetsprocessanalyser)
 6. Hantering av IPR-skydd (35 års erfarenhet, 52 patentfamiljer, bearbetning av tusentals uppfinningsmeddelanden, kamp mot pirater med olika skyddsmetoder, informationssäkerhetsprojekt)
 7. Internationella FoU-nätverk (Australien, Sverige, Tyskland, Österrike, USA, Indien, Kina, Sydafrika, Chile, Kanada, ...) års praktisk erfarenhet
 8. Företagsriskhantering (produktansvarsfall/ USA, riskanalyser, större förändringar)
 9. Produktionsflyttningsprojekt på den inhemska och internationella arenan (4 tunga omlokaliseringar)
 10. Strategisk ledning (försörjning, teknik, produktion och strategi på divisionsnivå)
 11. Innovation/Krishantering 6 lågekonomiska kriser och bygga en ny efter krisen
 12. Praktisk och förmåga att arbeta på gräsrotsnivå i samarbete med olika arbetsroller - även som en av arbetshästarna - olika kalkyler och nyöppningar varje dag
 13. Hantering av människor och saker, team på 3-100 personer, förändringsledning (teknik, återhämtning från kris), kontinuerlig utbildning i företagsledning under karriären
 14. Aktiviteter som utnyttjar ekosystemsamarbete (olika nätverk och plattformar, Smart Manufacturing i nätverket, en av grundarna av MEXPinlands ekosystem)
 15. Due Diligence (Utvärdering av företagsförvärv: Case South Korea, Case Italy, Case Finland)
Vårt läge

Pirkkalaistie 1 37100 Nokia, Finland

Telefon

+358 40 527 1000

E-post

pasi.julkunen@mexlink.fi