Pentti Enlund

Pentti Enlund (Värdeingenjör)

Pentti Enlund (Value Engineer) är specialist inom området produktkostnadshantering (Value Engineering & Value Analysis). När det enkla sättet att minska kostnaderna och öka värdet tar slut börjar Pents arbete. Han har lång erfarenhet av planering och upphandling, och han är en av få i Finland som har verklig erfarenhetsbaserad expertis inom Target Costing, Value Engineering och Kaizen Costing-koncept, särskilt i gränssnittet mellan leverantör och kund.


Produktdesign – Produktisering av teknik – Strategisk upphandling – Integrering av leverantörer i produktutvecklingsprojekt – Kvalitetsledning – Utveckling av tillverkningsprocesser

Exempel på kunskapskapital:

 1. Det ursprungliga Toyota Lean-konceptet, TPS. (verktyg för fordonsindustrin för att utveckla kvalitet, kostnad och leveransförmåga)
 2. Djup kunskap om Target Costing-konceptet
 3. Värdeteknik/Värdeanalys djupgående expertis, minska kostnaderna för system och delkomponenter genom design (produktutvecklingsfas)
 4. Djup kunskap om Kaizen Costing (inom företaget och i leverantörsnätverket)
 5. Designerfarenhet från design till dokumentation och frontlinjesupport - systemdesign - maskinsystem - cockpits
 6. Kategorichefen för hydraulik och pneumatik för den globala inköpsverksamheten, som inkluderade inköpsvolymen på 100 miljoner euro och utvecklingen av leverantörsnätverket, såväl som utvecklingen av inhemska/internationella relationer även i utmanande förhandlingssituationer
 7. Pionjär inom 5S-konceptet i Finland (en av författarna och testarna av MET-publikationen (nu TT) 5S)
 8. Konkret utveckling av tillverkningsprocesser på praktisk nivå på produktionslinjen
 9. Van att upptäcka och vid behov beräkna kostnader
 10. Flera internationella patent
 11. En lång lista med publikationer om kostnadshantering, Kaizen och nya produktionskoncept
 12. Omfattande samarbete med världens ledande företag inom sitt område, såsom Toyota, Bridgestone, Komatsu och Bosch Rexroth.
 13. Flera framträdanden som föredragshållare på konferenser, seminarier, företag och universitet.
 14. Andra plats i Sandviks internationella innovationstävling 2020.
Vårt läge

Pirkkalaistie 1 37100 Nokia, Finland

Telefon

+358 40 527 1000

E-post

pasi.julkunen@mexlink.fi