Andra finansieringsprojekt

MexLink är också med och bygger upp storskaliga utvecklingsprojekt, där finansiärer kan vara t.ex. Enheter som Business Finland och EU-projekt. Stora och långtgående projekt är vår specialitet genom både projektförberedelser och framgångsrikt genomförande. Vi betonar särskilt det senare.

Ansökningshandlingarna är konkurrenskraftiga i sig, men den verkliga fördelen kommer från innehållet. Vi har många års erfarenhet av Tekes och Business Finlands finansieringsmönster, och vi kan hantera den verbala akrobatik och rapporteringsbyråkrati som krävs i aktuella finansieringsansökningar.

Vårt läge

Pirkkalaistie 1 37100 Nokia, Finland

Telefon

+358 40 527 1000

E-post

pasi.julkunen@mexlink.fi