• Vill du uppnå kostnadseffektivitet och samtidigt hålla kundgruppernas Prioriterade behov som ledstjärna, ända in i detaljernas lösningar?
  • Behöver du strategisk förmåga inom kostnadskontroll för att förbli konkurrenskraftig på marknaden?
  • Vår utbildning ger en djup förståelse för kostnadsplanering och konkreta verktyg
  • Du kan planera kostnaderna för produkterna och hantera dem under hela produktens livscykel.
  • Utbildningen hjälper till att integrera kostnadseffektivitet som en del av affärsstrategin och skapa en hållbar konkurrensfördel.
  • Exempel från våra verktyger: FAST 


Vårt läge

Pirkkalaistie 1 37100 Nokia, Finland

Telefon

+358 40 527 1000

E-post

pasi.julkunen@mexlink.fi