Maskinistens kompetenskarta och kartläggningsprocess - Vägen till produktivitet och automation


VERKTYG: Maskinistens kompetenskarta - Från tyst kunskap till produktivitet"

"Kompetensbräde på 140 x 110 cm (visar yrkeskunskap från nybörjare till mästare) och överföringsprocessen för tyst kunskap som företagets konkurrensfördel. 

IMPLEMENTERING: En professionell kan ofta inte förstå och uttrycka sin egen kompetens utan hjälp av en kompetensmatris. Med hjälp av en kompetenskarta för maskinoperatörer kan vi hitta rötterna till produktivitet - den tysta kunskapen.

  • Kompetensen hos produktionspersonalen minskar snabbare genom pension än den kan ersättas och utbildas.
  • Yrkeskåren för maskinister är den mest utmanande eftersom de är ansvariga för en av företagets största kostnadsposter, nämligen produktionsmaskineriet.
  • Tyst kunskap är en osynlig tillgång som kan användas med hjälp av våra verktyg och vårt informationsutbud för att lösa utmaningarna med knapphet.
  • Genom en kompetenskartläggning görs de osynliga sambanden med produktivitet synliga och den befintliga personalens kompetensbehov identifieras.
  • Genom kartläggningen kan man komma åt rötterna till produktivitet, automationslösningar och produkternas lönsamhet

Läs mer... => Spesification för kompetenskarta, Spesification för kartläggningsprosess

Vårt läge

Pirkkalaistie 1 37100 Nokia, Finland

Telefon

+358 40 527 1000

E-post

pasi.julkunen@mexlink.fi