Den ekonomiska fördelen med kompetenskartan kan erhållas genom att den kopplas till OEE-mätaren, då kan man märka att i exemplet är den faktiska kapaciteten som används 50–65 % av målet. Kompetenskartan knyter an till utbildningsorganisationer genom att specificera förhållandet mellan efterfrågan och utbud. Företaget däremot ser sin personals förmågor och å andra sidan kritiska brister. Med den digitala förlängningen av kompetenskartan kan du uppnå agil faktabaserad kompetenshantering utan massiva informationssystem.
Vårt läge

Pirkkalaistie 1 37100 Nokia, Finland

Telefon

+358 40 527 1000

E-post

pasi.julkunen@mexlink.fi