Teknikutveckling är både mognads- och timingkritisk, vilket kräver erfarenhet av produktisering som grund

  • Vi sätter oss in i det presenterade problemet och behovet genom att kartlägga nuläget och målet
  • Vi stödjer konceptplaneringsprocessen för forskning eller testning, där teknikens chanser att lyckas lösas
  • Forskningsprogramarkitektur för att stödja företagets kommersiella framgång
  • Förståelse och gradvis progression av långsiktiga aktiviteter
  • Kunskap och utnyttjande av forsknings- och tekniknätverk
  • Vi slutar med ett åtgärdsförslag och deltar vid behov i vägledningen av forskningsprogrammet

Tjänst spesifikation (på engelska)

Vårt läge

Pirkkalaistie 1 37100 Nokia, Finland

Telefon

+358 40 527 1000

E-post

pasi.julkunen@mexlink.fi