"Vi hade fått ett meddelande om att efterfrågan och utbud inte möter arbetsbehoven hos maskin- och metallprodukttillverkande företag. När saken var fluffig blev resultatet bra och överträffade våra förväntningar. På kort tid och med den givna budgeten fick vi inte bara en klar bild av läget, utan också en plan för att lösa problemet."
- Jouni Myllymäki, Business Tampere, Konepajakoulu 2.0-projektet (Ny generations Verkstadsskolan)
Het
Ny

Färdighetskartläggningstjänst

SKU:

Tyst kunskap är osynlig kunskap knuten till en professionells verksamhet. Kompetenskartan ger en strukturerad mall, med vilken kunskap synliggörs kring ett specifikt tema, det vill säga kompetensmoment, genom diskussion. Den insamlade informationen hjälper företaget att lösa problemen med arbetskraftsbrist och produktivitet på grund av know-how.

Produktinformation
spedifikation
Produktinformation

Beskrivning av vår serviceprocess:

Syftet med maskinoperatörs kompetenskartläggningstjänst är att skapa en oberoende förmåga för både företaget och dess partners att utnyttja kompetenskartan för produktivitetsutveckling och kompetensdokumentation, samt erfaren personals tysta kunskap.

  • Planeringsmöte
  • Kartläggning av nuläget med hjälp av en pilotgrupp
  • Kompetensdatabearbetning och expansionsplan
  • Kartläggning av expansion och överföring av verksamhetsmodell till företaget
  • Prestationsstyrning av kompetens i företaget
spedifikation
Vårt läge

Pirkkalaistie 1 37100 Nokia, Finland

Telefon

+358 40 527 1000

E-post

pasi.julkunen@mexlink.fi

Färdighetskartläggningstjänst

Färdighetskartläggningstjänst