VÅRA TILLVERKADE PRODUKTER OCH TJÄNSTER

Vi erbjuder kartläggning av maskinistkompetens, strategisk kostnadshantering, produktisering av automation och digitala tjänster, produktledningsutbildning och effektiv upphandling, allt med syftet att uppnå hållbar framgång och konkurrenskraft.

VISA FILTER (8)

Visar 8 produkter

Produktifiering av automation och digitala tjänster
Het
Ny

Automation och digitala tjänster

I utvecklingsfasen byggs förutsättningarna för tillväxt och lönsamhet.

Vår serviceprocess: Kartläggning av behov, produkter och mjukvaruutvecklingsmöjligheter Livscykelplaneringsstöd för specifikationer Deltagande i projektledning och innehållsproduktion med överenskommen arbetsbörda Integration av mjukvaruleverantörsnätverket i utveckling med livscykelfokus Utveckling av en simulatorbaserad utvecklings-, test-, support- och träningsmiljö tillsammans med vår simulatorpartner Design...

Ledning av Industriella Design process - praxis i FoU
Het
Ny

Tilläggsvärde av design i industriella produkter.

Styrning av designprocessen ur användarens perspektiv

Design är ofta tänkt som form, färg och konst, men i industriell skala är det bara toppen av isberget. Synlig nytta framträder genom differentiering och, i bästa fall, genom kostnadsledarskap. Den osynliga fördelen som genereras av designprocessen är kopplad till...

Färdighetskartläggningstjänst
Het
Ny

Metoden att kartlägga maskinistens tysta kunskap

Arbetskraftsbristen behöver lösningar där tekniken ensam inte räcker

Beskrivning av vår serviceprocess: Syftet med maskinoperatörs kompetenskartläggningstjänst är att skapa en oberoende förmåga för både företaget och dess partners att utnyttja kompetenskartan för produktivitetsutveckling och kompetensdokumentation, samt erfaren personals tysta kunskap. Planeringsmöte Kartläggning av nuläget med hjälp av en pilotgrupp...

Ett produktivt Inköpsorganisation
Het
Ny

Inköpskompetens från kundbehov till leveranskedjans verksamhet.

Metoder för att skapa verklig kostnadseffektivitet.

Målet med vår inköpscoaching är att effektivt investera inköpsbudgeten på leverantörsmarknaden, främst genom effektivt samarbete: Strategisk / Operativ upphandling - rollfördelning i praktiken Praxis för hantering av leverantörsgränssnitt Integrera leverantörers verksamhet i den egna verksamheten Produktiv förhandlingsprocess och förhandlingsförmåga Hantera...

Affärsdriven skydd av egen teknik
Het
Ny

Affärsdriven teknologisk skydd.

Fokus ligger ofta på patentering, men då förblir 90 % av IPR-möjligheterna oanvända.

Att skydda sin egen teknik och utmärka sig är viktiga strategier för företag som vill skydda sina innovationer och sticka ut från sina konkurrenter på marknaden. Skydd av teknik Patent och deras skyddsförmåga Upphovsrätt Varumärken Byta hemligheter Andra skyddsmedel Aktivt...

Företagsutvecklingsprojekt - Toppen av forskning
Het
Ny

Utvecklingsprojekt för företaget - Forskningens kärna och finansiering

Ledning av nätverk kräver kompetens inom innehåll

Teknologiutveckling i företag och forskningsnätverk Behovsanalys Bedömning av teknologins mognadsgrad Passande nyöppning i teknologistrategin eller uppdatering av teknologistrategin Organisering av forsknings- och testnätverk Möjligt externt finansieringsstöd (särskilt att bygga innehållet i ansökan och rapportering) Stöd för nätverksledning till företaget Stegvis...

Produktledning och produktchefens arbetsbeskrivning
Het
Ny

Produktledning och produktchefens arbetsbeskrivning

Produkthantering är en av kärnpunkterna för företagets lönsamhet.

Här är vår typiska tjänsteerbjudande, som justeras något beroende på företaget: Analys av företagets nuvarande situation och behov inom produktledning. Workshop för att introducera produktledning. Att fiska efter lönsamhet, del 1. Att fiska efter lönsamhet, del 2. Hantering av produktportföljen....

Strategisk kostnadshantering
Het
Ny

Kostnadshantering

Utformning av kostnader bort från produkten

Vår tjänsteprocess (Begränsad tillgänglighet utanför Finland): Koppling av kundbehov till kostnadsplanering (Teknisk och tjänste-QFD) Grundläggande begrepp för lönsamhet Fastställande av målkostnad Value Analysis/Value Engineering som mål för kostnadsuppnående Kaizen-kostnader (kostnadsstyrning för befintliga produkter)

Vårt läge

Pirkkalaistie 1 37100 Nokia, Finland

Telefon

+358 40 527 1000

E-post

pasi.julkunen@mexlink.fi